In Nederland leven bijna 400.000 kinderen in armoede. Samen met onze partners versterken we het hele gezin en bestrijden we kinderarmoede. Welkom bij de Stichting Kinderarmoede.nl

Missie

De stichting Kinderarmoede.nl streeft naar een armoedevrij land. Stichting Kinderarmoede.nl zet daarom in op economische zelfstandigheid van ouders om dat te bereiken. Ouders met toekomstperspectief zijn de beste garantie dat kinderen de kansen krijgen die ze verdienen. Wij zetten in op de ouders die onze hulp het hardst nodig hebben.

Alleenstaande ouders lopen het grootste risico om in armoede te leven. Wij bieden time-out bijeenkomsten, trainingen en workshops waarmee alleenstaande ouders helpen uit de armoede te komen. We geven laagdrempelig informatie, bieden netwerken en organiseren evenementen die ouders en kinderen een time out van armoede betekenen.

We bieden hulp aan ouders voor wie de drempel naar andere hulpverleningsorganisaties te hoog is. Daarmee voorzien we in een grote behoefte bij een ouders die alleen niet uit de armoede komen. Via onze partners in de armste wijken van Nederland weten we deze ouders te bereiken. Dat biedt ons een kans om ouders te empoweren en een positieve verandering op gang te brengen in gezinnen die nu geen toekomst zien.

We werken graag samen met bedrijven die een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en willen investeren in een Nederland voor iedereen. Een land waar iedereen zijn talenten kan benutten om economisch zelfstandig te zijn. Een land waar iedereen kansen krijgt, is een mooier land.

Stichting Kinderarmoede.nl is heel trots op de Amsterdamse Agenda armoede en schulden 2019-2022 deze agenda beschrijft de aanpak van armoede voor de komende periode. Het is een integraal plan waarin aandacht is voor de leefwereld van de Amsterdammer. Perspectief bieden op een betere toekomst staat centraal.

Download nu hier de Amsterdamse Agenda armoede en schulden 2019-2022