In Nederland leven bijna 400.000 kinderen in armoede. Samen met onze partners versterken we het hele gezin en bestrijden we kinderarmoede. Welkom bij de Stichting Kinderarmoede.nl

Over Kinderarmoede.nl

Stichting Kinderarmoede.nl biedt ondersteuning aan gezinnen in armoede door het hele land. Ons doel is het versterken van de sociaaleconomische positie, het welzijn én het netwerk van gezinnen in armoede. Dat doen wij via onze website en door het organiseren van verschillende activiteiten, van workshops en trainingen tot time-outs van armoede. Ook organiseren wij inloopuren waar ouders en professionals hun vragen kunnen stellen en naar de juiste instanties kunnen worden doorverwezen. Onze activiteiten zijn gericht op drie thema’s: welzijn, geld en zorg. Drie essentiële zaken voor ouders om goed voor zichzelf en voor hun kinderen te kunnen zorgen. Activiteiten vinden plaats op verschillende plekken in Nederland.

Missie

Stichting Kinderarmoede.nl bestrijdt samen met haar partners kinderarmoede in Nederland door gezinnen te versterken. Wij vinden dat alle kinderen in Nederland het recht hebben om mee te doen en een mooie toekomst verdienen.

Visie

Stichting Kinderarmoede.nl richt zich op drie pijlers:

Welzijn: door het versterken van het zelfbewustzijn en de emotionele balans van gezinnen in armoede en hen te stimuleren zichzelf te ontplooien. Ouders zijn hierdoor ook beter in staat hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Onze netwerken zijn ons krachtigste middel voor het bevorderen van het welzijn van gezinnen in armoede.Ze helpen isolement en eenzaamheid te doorbreken.

Geld: we stimuleren, motiveren en faciliteren ouders om vrijwilligerswerk, studie, werk of ondernemerschap op te pakken en/of te versterken. Hiermee vergroten we hun kansen én voorkomen we dat armoede en kansloosheid op de volgende generatie wordt overgedragen.

Zorg: als eerste aanspreekpunt van veel gezinnen in armoede met zorgvragen spelen wij een belangrijke rol in het zorgen voor adequate hulp. Waar nodig verwijzen we door, waar mogelijk helpen we met ons eigen aanbod aan workshops en coaching.

Maak kennis met ons bestuur

Annelies van Ankeren

Voorzitter

Armina Khelouf

Penningmeester

Daarnaast bestaat ons bestuur uit leden die experts zijn in dit werkveld of ervaringsdeskundige zijn.